Cwrdd ar tîm/Meet the team

Prif Swyddog Gwynedd/Gwynedd’s Main Officer

ELFED WYN JONES

Prif Swyddog Dyfed/ Dyfed’s Main Officer

OSIAN HEDD HARRIES

Prif Swyddog Morgannwg Ganol/ Mid Glanmorgan’s Main Officer

JOE WILLIAMS

Swyddogion Eraill/Other Officers

PENYBONT AR OGWR / BRIDGEND

ALED WILLIAMS

Prif Swyddog De Morgannwg / South Glanmorgan’s Main Officer

Prif Swyddog Gwent/ Gwent’s Main Officer

Prif Swyddog Powys/ Powys’ Main Officer

Prif Swyddog Clwyd/ Clwyd’s Main Officer

Prif Swyddog Gwyddoniaeth/ Main Officer of Science

EBEN MYRDDIN MUSE

Ein Cynrychiolydd Ym Mrwsel / Our Representative in Brussels

JONATHAN LEE

Swyddogion Rhyngwladol/ International Officers

HARRY WEBB

JANMAY AMIT VYAS

Prif ffotograffydd/ Main Photographer

ANTHONY JONES