Gwrthwynebiad Mudiad Ai’Ta yn Llydaw tuag at Ymgais Jean Peeters

TECWYN EVANS

Mae’r mudiad iaith Ai’Ta yn Llydaw yn gwrthwynebu yn chwyrn ymgais Jean Peeters llywydd Prifysgol de Llydaw i ddod yn lywydd ar yr Ŵyl ryng-Geltaidd Oriant.

Yn ôl llefarydd byddai ei ethol yn ddatganiad o ryfel yn erbyn yr iaith Llydaweg.

Eisoes mae bod cwrs yn ymwneud â;r iaith Llydaweg a’r diwylliant Celtaidd wedi dod I ben. Hynny tra bod prifysgolion megis Harvard a Rhydychen yn cynnig cyrsiau sydd yn cynnwys astudiaeth o’r Llydaweg.

Yn y gorffennol mae Ai’Ta wedi cynnal gwrthdystiad ym mhabell y Brifysgol yn yr ŵyl ac yn wir beirniadir yr wyl am eu diffyg parch tuag at yr iaith, Ychydig iawn o Llydaweg a welir ar yr arddangosfeydd a dim ar safle Cymru.

Mae Ai’Ta yn amau a ddylid mewn gwirionedd ei disgrifio fel ŵyl Geltaidd o gwbwl gan fod yr ieithoedd Celtaidd yn rhan hanfodol o’r diwylliant Celtaidd,

Ystyrir bob iaith Geltaidd gan yr ŵyl yn enwedig yr iaith Llydaweg yn gyfrwng y bynciau gwerinol yn unig ac nid fel ieithoedd byw.