Tanau’n rhuo drwy nos ym Mlaenau Ffestiniog- Fires burn through the night in Blaenau Ffestiniog

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Daeth sioc fawr i Dref Blaenau Ffestiniog echdoe pan ddechreuodd i dân losgi ar ochr y creigiau oedd yn wynebu’r Dref, gan agosáu at dai gymaint hyd fod angen gwagio pobl o’u cartrefi. Roedd y tân yn dal i losgi’r bore canlynol, gyda’r frigâd dân yno ers yr oriau mân yn brwydro i’w ddiffodd.

Er gwaetha’r syfrdan a’r pryderu, daeth ysbryd Cymunedol y dref yn amlwg wrth i bawb dynnu at ei gilydd i ddangos cefnogaeth i’r rhai oedd yn poeni am eu Cartrefi.

Mae’r Gymuned yn ddiolchgar iawn i’r frigâd dân am eu gwaith arwrol i ddiffodd y tân, a hefyd daeth canmoliaeth i fusnesau’r dref am fod mor gefnogol i’r diffoddwyr tân.

Llun Gan Gruff Mitchell

Shocking scenes were seen in to Blaenau Ffestiniog two nights ago when a fire started to burn on the cliffs facing the Town.

Precautions were taken within the immediate proximity of the fire with residents being evacuated from their homes.

The fire was still burning up to the next morning, with the Fire Brigade present all night to fight the flames.

But amidst all the panic and worry, the Community spirit of the residents of Blaenau Ffestiniog became clear when the Community pulled together to show support to the ones that had been evacuated from their homes.

The Community appeared very grateful to the Fire Brigade for their heroic work in putting the fires out, and to the local businesses which supported the Fire Brigade throughout the day and night.