Dirwy i Chris Davies AS yn dilyn cyhuddiad o ddogfennau ffug – Fine for Chris Davies MP following fake documents allegations

**SCROLL DOWN FOR ENGLISH**

Pleidiodd Chris Davies, AS dros Frycheiniog a Maesyfed, yn euog mis diwethaf am greu dogfennau ffug wrth ymgeisio am dreuliau.

Dechreuwyd deiseb yn ei etholaeth yn galw am isetholiad.

Mae’r dogfennau y cafodd o ei gyhuddo o’u creu yn ymwneud â chostau agor swyddfa yn ei etholaeth ar ôl etholiad cyffredinol 2015.

Mi fydd rhaid i Chris Davies dalu costau’r achos llys, diryw o £1500 a chwblhau 50 awr o waith cymunedol.

Llun gan Graham Lawrence

A conservative MP representing Brecon and Radnorshire that pleaded guilty last month to creating fake documents to claim expenses.

A petition has been set up in his constituency calling for a by-election.

The documents are related to expenses claimed on opening his office in his constituency following the 2015 general election.

Chris Davies MP will have to cover court costs, pay a fine of £1500 and complete 50 hours of community service.