Cofiwch Dryweryn – O dristwch i lawenydd —Cofiwch Dryweryn – From sadness to rejoice

**SCROLL DOWN FOR ENGLISH**

Y Sadwrn diwethaf deffrodd pobl Cymru i’r newyddion fod cofeb “Cofiwch Dryweryn” ger Llanrhystud, wedi ei ddifrodi eto gan Fandaliaid.

Ond daeth newid eto’r Sadwrn yno pan adferwyd y Murlun gan bobl ifanc o bob rhan o Gymru. Yn ogystal â hyn daeth Heddlu Dyfed-powys i osod Camera ar goeden gerllaw, a gwarchodwr diogelwch i roi ei wasanaeth am ddim i amddiffyn y Murlun rhag y fandaliaid.

Dros y diwrnodau wedyn rydym ni wedi gweld nifer o Furluniau eraill wedi codi dros bob cwr o Gymru, gan danio llawer i weithredu yn eu cymunedau i greu Murluniau o bob siâp.

Mae’n ymddangos fod yr ymateb oedd y fandaliaid eisiau wedi bod yn ofer, gyda phobl Cymru’n tynnu at ei gilydd i warchod y Murlun sydd mor bwysig i’r Genedl.

Hyd yn hyn mae £4,500 o arian wedi cael ei gasglu i warchod y Murlun. Bydd y Murlun hefyd yn cael ei drafod ar yr 12fed o Fai yn y Cynulliad.

Rhydaman/Ammanford

(Picture from Social Media “Cofiwch Dryweryn”)

The people of Wales awoke last Saturday morning to the News that the “Cofiwch Dryweryn” mural by Llanrhystud, Ceredigion had been vandalized yet again.

But by the evening of that Saturday, a sigh of relief had come over the people of Wales, the Mural had returned to its former glory.

To add to the rejoicing, Dyfed-Powys police installed a camera nearby the wall, and a security guard from South Wales has offered his services for free to protect the Mural.

Over the last few days it has become apparent that this event has affected the people of Wales, with dozens of Murals in every shape and size popping across Wales.

People have been uniting together in their communities to build a Mural of their own.

It has beome clear that the response that the vandals hoped for has not happened, ant that the people of Wales have united together to protect their precious Mural.

At this point, £4,500 has been raised to protect the Mural. The Mural will also be discussed at the Welsh Assembly on the 12th of May.