Vandalism day after day, the battle to keep the mural in its place. -Difrod dydd ar ôl dydd, Y frwydr i gadw’r murlun yn ei lle

After yesterday’s repainting of the Cofiwch Dryweryn mural, despair was yet again brought upon Wales when pictures surfaced on social media that the hard work from the activists yesterday was in vain as the top of the mural has been destroyed.

Elfed Wyn Jones (one of the painters) commented, “if Labour and the Welsh Assembly [had] responded swifter to the petition the first time, this problem wouldn’t have arisen now. This only strengthens the case to defend the wall”.

(Llun o Morgan Lewis)

Wedi llawenydd ddoe, daeth tristwch mawr y bore yma pan ddaeth lluniau o’r murlun wedi chwalu’r golwg. Roedd y gwaith a wnaed gyda’r ymgyrchwyr ddoe yn ofer.

Dywedodd Elfed Wyn Jones (Un o’r ymgyrchwyr): “ Pe fuasai Llafur a Llywodraeth Cymru wedi ymateb yn gyflymach y tro cyntaf, fyddai’r broblem yma ddim yn bodoli nawr, Mae hyn yn cryfhau’r achos i’r murlun gael ei hamddiffyn”