Murlun Tryweryn yn cael ei difrodi…..a’i hatgyweirio eto o fewn diwrnod! -“Cofiwch Dryweryn” mural vandalised and repainted again within a day!

Daeth siom eto i’r Genedl Gymraeg wrth iddi ddeffro i weld fod murlun “Cofiwch Dryweryn” wedi ei difrodi unwaith eto, ond o fewn hanner diwrnod daeth llawenydd i bobl y wlad pan ail baentiwyd y wal gan Gymry Ifanc a brwdfrydig!

Enw ein harwyr ni yw Elfed Wyn Jones, Osian Hedd Harries, Ffion Angharad Davies, Iestyn Rhys Phillips a Sarah Farhat.

Dywedodd rhai o drigolion Aberystwyth bod “Y Genedl Gymreig yn ddiolchgar iawn o bobl fel y rhain, a dylai Llywodraeth Cymru fod â chywilydd am beidio amddiffyn y Murlun”.

(Pictures by Osian Hedd Harries)

It was a big shock for the country today to find that the “Cofiwch Dryweryn” mural was defaced once again.

It was swiftly painted over by a small team of youngsters: Elfed Wyn Jones, Osian Hedd Harries, Ffion Angharad Davies, Sarah Fahrat a Iestyn Phillips.

A campaign to protect said wall along with a petition was launched in February after a previous defacing of the wall displaying the name “Elvis”.

Some Aberystwyth residents said “The Welsh Nation are thankful for the actions of this small group, and the Welsh Assembly should feel guilty not to have protected the site”