Mi fydd Brexit yn niweidiol i Ffermwyr Cymru – Brexit would be damaging to Welsh Farmers.

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

OSIAN HEDD

Dim ond pedwar diwrnod sydd gan Brydain o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Pedwar diwrnod hyd fydd y DU yn dweud “hwyl fawr” i’r UE – gyda neu heb gytundeb! Ar ôl gwrthod cytundeb ymadael Theresa May, a gwrthod i gytuno ar unrhyw opsiwn arall, gall y DU lusgo Cymru mewn i ansicrwydd llwyr!

Er yr effaith enfawr gall Brexit cael ar Gymru ar y cyfan, y ffermwyr fydd yn dioddef fwyaf – “We are facing a national emergancy in the form of a no-deal Brexit which is just days away” dywedodd llywydd FUW (Farmers Union Wales). Yr Undeb Ewropeaidd yw’r farchnad fwyaf i gîg Cymru, dywed HCC (Hybu Cig Cymru) bod 90% o gig oen sy’n cael ei hallforio o Gymru yn mynd i’r UE. Os daw tariff ar yr allforion hyn, mi fydd ffermwyr Cymru yn bryderus am gwymp yn fasnach cig Cymreig.

Hefyd, gyda bygythiadau o weinidog Amgylchedd, Egni a Materion Gwledig Lesley Griffiths, o’r Llywodraeth Lafur, i ddiwygio trefn budd-daliadau Ffermwyr, mi fydd hi’n amlwg y byddai Ffermwyr yn derbyn amser caled o bob ochr, fydd yn gwaethygu’r sefyllfa iddyn nhw.

Un peth sy’n mynd i fod yn glir yng Nghymru; Os fydd y diwydiant amaethyddol yn dioddef o ganlyniad brecsit, yna fe welwn bob rhan o’r Gymdeithas yn cael ei heffeithio’n negyddol hefyd.

(Picture By Steve Cordory)

The Big Day is four days away, the day Britain is suppose to wave goodbye to the EU, with or without a deal. After parliament rejected Theresa May’s withdrawal agreement and failing miserably to agree on any other alternatives, the UK could drag Wales into an uncertain doom.

Brexit potentially could have unimaginable negative effects on Wales, and Welsh farmers would be at the forefront of the suffarage. “We are facing a national emergency in the form of a no-deal Brexit which is just days away” expressed the president of the Farmers Union Wales (FUW). The EU is Wales’ main meat export market, Hybu Cig Cymru (HCC) stated that over 90% of Welsh lamb exports are to the EU. With tariffs imposed on these exports it could lead to unimaginable catastrophic effects and even a collapse in the market.

As well as the threat of a No-deal Brexit we see worrying prospect of abolishing the farmers’ subsidies by labour minister of Environment, Energy and Rural Affairs Leseley Griffiths.

The hardships left by brexit would not only be felt by farmers but rural communities in general. Agriculture is at the heart of rural communities and any catastrophic effect on the farming industry in Wales, would certainly be felt by everyone in every part of society.