Cymru’n Arwain drwy esiampl ar ailgylchu.— Wales Leading by example on recycling.

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Y flwyddyn ddiwethaf daeth yn amlwg mai Cymru oedd y Wlad orau yn y DU, yr ail yn Ewrop a’r drydedd yn y byd am gyfraddau ailgylchu.

Ymgyrch gan lywodraeth Cymru, sef drwy “Recycle For Wales” oedd y datblygiad tu ôl i’r cynnydd yng nghyfraddau ailgylchu.

Daeth y newyddion da pan enillodd Ynys Môn wobr gymuned ddi-blastig “Surfers Against Sewage” (SAS), y sir gyntaf yn y DU i ennill y wobr yma.

Byddai’r ymgyrch heb fod yn llwyddiannus heb Gyngor Ynys Môn, sy’n cael ei arweinio gan Blaid Cymru, a hefyd gydag arweiniad y gangen SAS lleol.

(Picture by Daria Shevtsova)

Wales was declared to be the best in the UK, second in Europe and third in the world when it came to recycling rates last year.

Recycle For Wales, a campaign by the Welsh government, has been the driving force behind the increasing rates in household recycling.

A new development saw Anglesey being awarded the first “plastic-free award” in the whole of UK by Surfers Against Sewage (SAS).

This wouldn’t have been possible without Anglesey Council which is lead by Plaid Cymru, and SAS branch leader for Angelsey.