Month: April 2019

Barn: Cymru a’i Fôr ymbelydrol –Pam nad ydym yn gwneud digon i amddiffyn Cymru? – Opinion: Wales and it’s Radioactive Seas- why won’t we stand up for Wales?

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH* Mae penawdau papurau newydd yn Iwerddon wedi bod yn llawn o erthyglau’n nodi mai môr yr Iwerydd yw un o’r rhai mwyaf ymbelydrol yn y byd, gyda mudiadau eraill megis Greenpeace yn cefnogi’r penawdau. Mi roedd Sellafield yng Nghymbria’n un o’r prif ardaloedd ar […]