5 Definite Ways Brexit Will Cost Wales

*Sgroliwch i lawr am yr erthygl Cymraeg* Jonathan Lee Now that the Brexit genie has been forced back into its bottle, probably until October, Wales and the rest of the United Kingdom are faced with the prospect of imminent EU Parliament elections. For many people who will be […]

Barn: Cymru a’i Fôr ymbelydrol –Pam nad ydym yn gwneud digon i amddiffyn Cymru? – Opinion: Wales and it’s Radioactive Seas- why won’t we stand up for Wales?

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH* Mae penawdau papurau newydd yn Iwerddon wedi bod yn llawn o erthyglau’n nodi mai môr yr Iwerydd yw un o’r rhai mwyaf ymbelydrol yn y byd, gyda mudiadau eraill megis Greenpeace yn cefnogi’r penawdau. Mi roedd Sellafield yng Nghymbria’n un o’r prif ardaloedd ar […]